reklama
V prípade záujmu o akúkoľvek reklamu nás prosím kontaktujte ne adresa info (at) pincesobchod (dot) sk

ŠKOLENIE A SEMINÁR ROZHODCOV

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci BSTZ organizuje v dňoch 16-17.11.2017 školenie rozhodcov na 1. a 2. kvalifikačný stupeň (licencia C a B), a seminár na predĺženie licencií, ktorým skončila alebo končí platnosť v r. 2017.

reklama
V prípade záujmu o akúkoľvek reklamu nás prosím kontaktujte ne adresa info (at) pincesobchod (dot) sk

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci BSTZ organizuje v dňoch 16-17.11.2017 školenie rozhodcov na 1. a 2. kvalifikačný stupeň (licencia C a B), a seminár na predĺženie licencií, ktorým skončila alebo končí platnosť v r. 2017.

Vzhľadom na to, že zasadacia miestnosť v hale SSTZ nie je voľná, seminár aj školenie sa uskutoční v Pezinku v budove ZŠ Na bielenisku 2, 902 01  Pezinok, vchod zozadu cez stolnotenisovú halu.

Seminár na predĺženie licencií

V Pezinku, dňa 16.11.2017 (štvrtok) od 17.00. hod. do cca 20.00 hod. pre držiteľov rozhodcovskej licencie A, B a C, ktorým skončila alebo skončí platnosť licencie do konca r. 2017. Po jeho absolvovaní im bude platnosť licencie predĺžená o ďalšie 3 roky. Prezentácia: od 16.30 hod. v prednáškovej miestnosti – budova ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok, vchod zozadu cez stolnotenisovú halu.

Pre účastníkov seminára (držiteľov licencií A,B a C) za účelom predĺženia licencií je poplatok 10 € .

Školenie rozhodcov

V Pezinku, dňa 17.11.2017 (piatok) od 09.00 hod. do 18.00 hod. – školenie pre nových uchádzačov na kvalifikačný stupeň 1 a na kvalifikačný stupeň 2 a udelenie rozhodcovskej licencie (B, C).

Prezentácia: od 8.30 hod. v prednáškovej miestnosti. Absolventi školenia získajú Osvedčenie o získaní rozhodcovského stupňa 1 a 2, ktorý má trvalú platnosť a licenciu rozhodcu B a C s platnosťou na 3 roky. Školenia sa môžu zúčastniť záujemcovia ktorí dovŕšili 16 rokov. Školenie bude ukončené písomným testom z Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a Príručky ITTF pre rozhodcov. Uvedené materiály sú publikované na webovej stránke www.sstz.sk medzi dokumentmi a je potrebné si ich pred príchodom na školenie preštudovať.

Účastnícky poplatok pre nových uchádzačov 1. a 2. stupňa, vrátane poplatku za udelenie rozhodcovskej licencie je 20 € .

Seminára a/alebo školenia sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí v termíne do 14.11.2017 zašlú kompletne vyplnenú prihlášku (v prílohe na ďalšej strane) na adresu pavol.alexy@stuba.sk.

Účastníkov školenia a seminára – držiteľov licencií žiadame aby si priniesli so sebou preukazy rozhodcov.

Akékoľvek doplňujúce informácie na tel. 0903 461 734, alebo na e-maily pavol.alexy@stuba.sk

Vzhľadom na dostatočnú kapacitu prednáškovej miestnosti je počet účastníkov neobmedzený a prístupný pre uchádzačov bez územného obmedzenia v rámci SR.

ŠKOLENIE A SEMINÁR ROZHODCOV 2017-11-09 14:51:03
Návrat

Magazín o Stolnom Tenise

© www.pinces.sk 2008-2019

FULL PLNÁ VERZIA STRÁNKY