reklama
V prípade záujmu o akúkoľvek reklamu nás prosím kontaktujte ne adresa info (at) pincesobchod (dot) sk

Podmienky pre vznik regionálnych centier

SSTZ

VV SSTZ schválil podmienky pre vznik regionálnych centier. 

reklama
V prípade záujmu o akúkoľvek reklamu nás prosím kontaktujte ne adresa info (at) pincesobchod (dot) sk

VV SSTZ schválil podmienky pre vznik regionálnych centier. 

1. Licencovaný tréner s licenciou A, výnimočne s trénerskou licenciou B.

2. Herňa- minimálne 4 stoly so  zodpovedajúcimi podmienkami na kvalitný tréningový   proces (priestor, svetlo,  zatemnenie, teplota atď.)

3. Vlastná hráčska základňa - veková štruktúra s minimálne 3 hráčmi do 15. roku veku

4. Povinnosť min. dvojfázový tréning.

5. Súhlas s umožnením tréningu hráčov s iných klubov na základe dohody  podľa tréningového harmonogramu a bez narušenia vlastného tréningového procesu.

Poskytnutie dotácie a jej čerpanie:

Výška poskytnutej ročnej dotácie je 5 – 7 tisíc eur, ktorú bude možno čerpať priebežne počas roka a to len na zaplatenie trénera, resp. na nákup tréningových pomôcok.  Všetky finančné  prostriedky na klub budú poskytované  mesačne  ako refakturácia vzniknutých nákladov centra.

Podmienky pre vznik regionálnych centier 2017-11-20 14:53:34
Návrat

Magazín o Stolnom Tenise

© www.pinces.sk 2008-2019

FULL PLNÁ VERZIA STRÁNKY