reklama
V prípade záujmu o akúkoľvek reklamu nás prosím kontaktujte ne adresa info (at) pincesobchod (dot) sk

Seminár pre trénerov A, B, C, D licencie

SSTZ

Slovenský stolnotenisový zväz vás pozýva na odborný seminár pre trénerov A,B,C,D licencie. 

reklama
V prípade záujmu o akúkoľvek reklamu nás prosím kontaktujte ne adresa info (at) pincesobchod (dot) sk

Slovenský stolnotenisový zväz vás pozýva na odborný seminár pre trénerov A,B,C,D licencie. 

Seminár sa uskutoční dňa 9. marca 2018 (piatok) od 16,00 do 18,30 hod. v zasadačke Lokomotívy Košice, Čermeľská 1, 1. posch. (vchod ako do reštaurácie a vľavo)

Tréneri svoju účasť vopred potvrdia na kontaktnom e-maily marta.bruderova17@gmail.com, alebo tel. 0918181477 do 5.marca.2018.

Programové zameranie seminára:

16,00 – 16,10 hod.: Prezentácia.

16,10 – 17,00 hod.: PRÁCA NÔH HRÁČA V PROCESE HRY Lektor : Ing. Anton Kutiš.

17,10 - 18,10 hod.: TRÉNINGOVÉ PROSTRIEDKY PODPORUJÚCE PRÁCU NÔH HRÁČA V STOLNOM TENISE Lektor : JUDr, Bc. Jozef Blaško.

18,10 - 18,40 hod.: Diskusia – interpretácia vlastných skúseností.

Predĺženie platnosti trénerskej licencie:

V súlade s licenčnou smernicou SSTZ môžu účastníci seminára požiadať o predĺženie platnosti licencie na dobu 3 rokov. O predĺženie treba požiadať pri prezentácii trénerov a predložiť licenčný preukaz. Tréner, ktorého licencia nie je platná viac ako rok, uhradí príslušný licenčný poplatok – licencia C stará a D 10,- € // lic.C 15,-// lic. B 20,- € // licencia A 30,- €.

Účastnícky poplatok 7 € ( prenájom miestnosti, technické zabezpečenie). Náklady na účasť si hradia účastníci samostatne.

Seminár pre trénerov A, B, C, D licencie 2018-02-14 13:46:55
Návrat

Magazín o Stolnom Tenise

© www.pinces.sk 2008-2019

FULL PLNÁ VERZIA STRÁNKY